Петте имена на Княжево

Тръгнало от древността, Княжево няколко пъти сменя името си подобно на София. Исторически доказателства има само за пет имена:Водениците, Солу кьой, Бали ефенди, Медено село и Княжево.
с. Водениците. Водите на златоносна някога река Луда Елешница (сега р.Владайска) от незапомнени времена са движени мелничните камъни на много воденици. Точният им брой но е установен, но се знае, че в района на Княжево те са били най-много, че тая местност е била цяло водениците. И селището добива най-правдоподобното ся наименование - село Водениците. Векове наред мливари от София и Софийско са идвали на воденица да мелят брашно в село Водениците.
с.Солу кьой. Настъпва епоха на петвековно робство - турските завоеватели преименували Водениците на е.Солу кьой, т.е. водно село. Има сведения, че в онова врека имало много валежи много вода - и подпочвени и надпочвени. При проливен дъжд и при топене на снеговете буйни потоци от Витоша заливали улици и дворове. Много са и подпочвените води, и мянералните води не били малко. Седем рекички прорязват землището на Солу кьой: Елешнница, Планиница, Раковец, Пандурица, Брегища, Пачерица и Домус дере. Тези рекички са били пълноводни н чисти, но имената им са позабравени, защото редица поколения засипват деретата и замърсяват водите им, които носят прохлада и здраве.
с. Бали ефенди. Към кран на 15 век един "заслужил" мюсюлмански богослов-теоретик и проповедник на име Али получил голям дял от княжевското землище за заслуги като пожизнено владение. Той бил голям оратор. Умело провеждал асимилаторската политика на турската власт със средствата на религията: проповядвал мир между изморените нашественици и измъчената рая. Според фолклорната терминология като говорел, мед капел от устата му. Той бил сладкодумен (меден) събеседник, грижовен владетел, баща. Така получил прозвището "Бали баба". т.е. меден баща, закрилник, или по-официално казано - Бали ефенди, т.е. меден господин. От Али ефенди се получило Наля ефенди. В названието на гроба и текето (манастирчето), което и до днес се намира зад черквата в Княжево, на този проповедник-властелин е запазено истинското му име - Али. До ден днешен на 2.VIII. всяка година се посещава гробът на Али баба в с. Бали ефенди(Княжево).
с. Медено село. Щом смъкнала робските вериги, княжевските патриоти тутакси побългарили името на селото си и го нарекли Медено село. С указ № 22 от 17 юли 1879 г. правителството заличава името с. Бали ефенди от списъка на населените места в Княжество България и го заменя с име Медено село. Но кратка била радостта на княжевци. Като мухи намед към новата столица налетял свят от всички краища на отечеството, та чак и от чужбина: дошли за служба, по търговия и т.н. Наши и чужди печелбари налетели в Медено село - тичат, отварят кръчми, кафенета, бирарии, ресторанти, хотели, магазини, разни увеселителни заведения. И банята привличала много посетители от София и страната. Медено село станало любимо място за отдих на хората от висшите обществени слоеве.С. Княжево. "Всяка сутрин в 6 часа - пише капитан Мосолов върховният управител на Княжество България Александър Дондуков -Корсаков отивал сам, без охрана, с каляската си в Медено село на хладна баня,"Младият, двадесет и две годишен княз на освободена България, Александър Батенберг (1879-1886) успял да присвои голям турски чифлик (и други земи около него), обхващащ една територия "от Красно село, Овча купел през Горна баня до Люлин". И за него Медено село било любимо място. Всеки ден идвал на кон или с каляска на баня, придружен само от адютанта си Увалиев. Той често отсядал в ресторанта на румънската чокойка мадам Екатерина (Акерица) яли в хотела на газдерица Симич, или в бирария "Земен рай", близо до сегашния Александров мост.В чест на младия княз с височайши доклад №6187 от 31.12.1881 г. Медено село се заличава от списъка с населени места в княжеството и получава име с. Княжево.
От 29 април 1958 г. с. Княжево се присъединява към София с Указ 177 на правителството и става един от столичните квартали ! Тогава започва и разрухата, чийто отпечетък се вижда и до днес!
Повече от 50 години управниците на Столицата се стремят да унищожат квартала!