Правила на Facebook групата към сайта

Facebook групата на квартал Княжево се намира ТУК

Раздел I. За какво е групата

Тази Facebook група е за Княжево и представя присъствието в социалната мрежа на сайта на кварталто www.knyajevo.com

Заедно със сайта спомага за развитието на Княжево като общност. Цели да приобщи местните към общия им живот на тази малка територия, чрез:

- актуално отразяване на събитията и новините в кварталто

- представяне на местните лидери, известни и обикновени хора

- чрез предоставяне на възможност на всеки, който се чувства част от кварталто, да се изявява чрез мнения, снимки, видо, изказвания. Тук всеки ще може да се запознава с другите.

Групата е отворена както за формални, така и за неформални обсъждания, а така също и действа като функционален инструмент на тази групова общност.

Настоящите правила ще помагат да се осигури комфортно и цивилизовано място за всеки участващ.

Раздел II . Членство

1. Членове на групата са настоящи, бивши или бъдещи жители на квартал Княжево, хора с произход от кварталто, собственици на имоти, често гостуващи в кварталто, работещи или развиващи бизнес тук, интересуващи се от покупка на имот, както и всеки, който счита, че то и животът в него представляват интерес за него.

2. Членство може да бъде отказано на потребители, които не спазват или не желаят да спазват настоящите правила.

3. Членовете са физически лица с профил във Facebook. Facebook профили, чийто имена са имена на организации, няма да бъдат приемани за членове, а заварени такива ще бъдат изключвани. Членство може да бъде отказано и на чужденци, които очевидно не ползват български език или нямат връзка с населеното място или темата на групата.

4. Членовете на групата с ранг "администратор" се грижат за спазването на настоящите правила и постигане на целите на групата.

Раздер III . Съдържание

1. Уместност

1) Публикациите трябва да са уместни. Преди да публикуват, потребителите трябва да са запознати с описанието на групата. Публикациите им трябва да са фокусирани върху нейните теми.

2) Публикациите биха били идеално успешни и уместни, ако улесняват дискусията и са от интерес на групата като цяло.
3) Неуместни са публикации, които губят времето на останалите потребители с теми, за които те не очакват да се говори тук. Потребителите, които системно публикуват неуместни теми ще бъдат предупреждавани.

4) Като неуместни също се считат прекомерни споделяния на т. нар. "харесвания" от Facebook (например снимки, остроумици, смешки, призиви, фен-страници и пр.), които нямат пряка връзка с темата на групата. За прекомерни се считат подобни публикации по-често от 3 пъти месечно от един и същ потребител. Публикуването на не-прекомерни споделяния по този смисъл, ще се толерира, ако в рамките на до три работни дни са харесани от поне 10 члена на групата и има поне един положителен коментар и нито един отрицателен. В противен случай такива споделяния ще бъдат изтривани след третия ден. Веднага ще бъдат изтривани подобни споделяния, които имат по-малко от 5 харесвания или поне един негативен коментар от страна на член на групата.

2. Сътрудничество

1) Оригинално и значимо съдържание

Горещо се насърчава публикуването на оригинално съдържание, създадено от публикуващия, такова, което не е взето от другаде в интернет пространството и изразява собствени мисли на автора. Оригиналното съдържание може да се отнася до кварталто, конкретни личности, негови жители или живота в кварталто. Оригиналното съдържание може да се състои от: мнения, есета, анкети, въпроси, снимков и видео материал.

Оригиналните материали ще се считат за особено ценни и ще се насърчават по различни начини. Например, автор на оригинални материали може да бъде номиниран за модератор на групата за конкретни теми или цялостно. Оригиналните публикации могат да получават допълнително популяризиране извън групата и подкрепа от страна на администраторите.

2) Диалог

Диалогът е ключът към напредъка и разбирателството между хората, и различните мнения до тогава, докато не дегенерира в обиди или клевети. Насърчава се позитивния диалог между членовете.

3) Активно публикуване

Горещо се насърчава публикуването на максимален брой публикации от всеки, но не и с цената на обсебване на информационното пространство на групата от едни и същи лица. За това се въвежда ограничение на ден от едно лице за не повече от 5 публикации и не повече от 20 коментара.

3. Публикуване на новини и журналистически материали

1) Като продължение на аудиторията на сайта на кварталто, групата е в съдържателна обвързаност с него. Създаването, поддържането и администрирането на настоящата група е субсидирано от търговското дружество титуляр на сайта, чиято основна цел е да разпространява новини за кварталто. Затова се подкрепя разпространяването на новини за Княжево в групата изрично чрез сайта на кварталто. Новини, свързани с Княжево, ще се публикуват първо в сайта, след това линкът към новината (от www.knyajevo.com) ще се разпространява и в групата.

2) Линкове към новини от други сайтове ще се допускат само с позволение от администраторите. Публикуването на новини от други сайтове без разрешение на администраторите може да доведе до изтриване на публикацията от групата и/или изключване на участника, който я е публикувал, когато това е направено повече от веднъж.

4. Публикуване, език и етика на публикациите

1) Публикуващите трябва да уважават останалите потребители. Тщеславие или обиди няма да бъдат толерирани по никакъв начин и ще водят до предупреждение за изключване. Обидни, неприлични или вулгарни публикации, или съдържащи подобни изразни средства, ще бъдат изтривани.

Да имаш мнение е едно, да опиташ да накараш някой друг да изглежда глупаво, а ти "велик", директно или чрез остроумно боравене със словото, няма да се толерира.

2) Членовете на групата са хора на различна възраст и ценности. Текстовете трябва да се пишат така, че да могат да бъдат четени и от деца. Публикуването на порнографски текстове, снимки, връзки, видеа или др., няма да се толерира.

3) Публикуването на омразни или дискриминационни публикации засягаща раса, етнос, религия, пол, инвалидност, сексуална ориентация или политически вярвания ще бъдат изтривани без забележка.

4) Публикува се на български език, на кирилица и при спазване по възможност на езиковите правила и правопис. Използва се "нормално писане" - прекаляването с емотикони, прекомерна пунктуация, като ! или ? в заглавията, и пр. може да доведе до предупреждение за съответния потребител.

5) Забранено е публикуването на файлове или връзки към тях, които съдържат вируси, които могат да увредят нормалното функциониране на компютрите или устройствата, ползвани от членовете на групата за достъп до нея.

5. Изтласкване на публикации

Тенденциозно подкрепяне на собствени публикации с цел да се гарантира, че те ще стоят най-горе от потока на публикации, е забранено. Много хора, изтласкват публикациите си нагоре чрез различни методи - някои "like"-ват собствената публикация, други пускат ненужни коментари като например да благодарят на други коментирали или "like"-нали, трети добавят на по-късен етап допълнителна информация в коментар, такава, която е трябвало да кажат още в началото; четвърти публикуват коментар и веднага след това го изтриват. Без значение как го правите, всяко действие с цел изтласкване на собствена публикация нагоре е нередно. Администраторите са достатъчно интелигентни, за да разберат, че дадени действия са "изтласкване“. Такива действия ще се санкционират със забележка или при неколкократни прояви с изключване от групата.

6. Реклама

1) Спам не се толерира при никакви положения. Спам е рекламирането на продукти, услуги сайтове, фен страници и прочие, които нямат нищо общо с аудиторията и темата на групата и не са позволена реклама по смисъла на подточка 3).

2) Стръв-връзки (link baiting) също са забранени и ще бъдат изтривани без предупреждение. Това са линкове към страници, които използват значима или интересна тема, но тайно целят да привлекат аудитория към конкретен уеб адрес и често са леко измамни спрямо създаденото очакване от заглавието на линка..

3) Рекламни публикации са позволени само с разрешението на администраторите на сайта. Рекламно е всяко съобщение, чийто апел би довел до икономически изгоди за автора на съобщението или за трети страни. Бидейки, свързана със сайта на квартал Княжево, групата е част от рекламната политика на сайта. Платени реклами могат да се пускат в групата при условията на рекламната политика на сайта. Публикациите на разрешени реклами в групата ще е съпроводено от администраторски текст, който указва позволението.

Раздел IV. Администрация

1. Администраторският екип си запазва правото да скрива, изтрива, блокира или редактира съобщения, коментари или членове на групата по всяко време по свое усмотрение, със или без обяснение, придържайки се към настоящите правила.

2. Целта на модерацията е да се осигури фокусиран върху темата поток от полезна информация и да се намали броя да дразнещите, отклоняващи вниманието от темата на групата и губещи времето на потребителите публикации.

3. Потребители, които чувстват, че са несправедливо санкционирани от администраторите могат се свържат с администраторите на сайта.

4. Всеки опит да бъдат заобиколени тези правила или действия на администраторите ще водят до постоянно блокиране на потребителя, който е предприел такива действия. Заобикалянето включва и регистрирането като нов потребител на групата или публикуването на същите нарушения от името на друг член от групата.

5. Настоящите правила могат да търпят развитие. Когато предстоят промени, те ще бъдат анонсирани сред потребителите в групата.

6. Имената на текущите администратори могат да бъдат открити във Facebook групата в панела, който показва членовете на групата.

За връзка с администраторите относно настоящите правила [email protected]