Блог ...

Петте имена на Княжево

Тръгнало от древността, Княжево няколко пъти сменя името си подобно на София. Исторически доказателства има само за пет имена:Водениците, Солу кьой, Бали ефенди, Медено село и Княжево.

Ски шанцата а Черния кос

Ски  шанцата на Черния кос