Кадийският жезъл Бали Ефенди на изложба

Голяма част от експонатите са спасени от нелегален износ при операции за противодействие на трафика и търговията с културно - исторически ценности

Изложбата “Непоказаните съкровища на НИМ” от днес представя изключителни паметници на културата от фондовете на Националния исторически музей. Сред тях е и уникален кадийски жезъл с богато инкрустирана ръкохватка, който е принадлежал на изключително популярния в ислямския свят светец от ХVІ в. Бали Ефенди. Неговото теке в софийския квартал Княжево в двора на църквата Свети Илия все още привлича поклонници.

Теке означава гробница на дервиш - свят човек. Представлява солиден каменен мавзолей в османски стил с купол. Предполага се, че основателят на текето шейх Бали Ефенди се установява тук в началото на ХVI век. Той е добре документирана историческа личност, един от най-видните османски духовници по времето на султан Сюлейман Великолепни (управлявал 1520-1566). Разказват, че самият султан при поредния си военен поход на път за Унгария минал през София и пожелал да се види с Бали, но духовникът отказал срещата и се оттеглил в гората. Бали умрял най-вероятно към 1553 г. Върху гроба му била издигната куполна гробница, която станала през следващите векове обект на поклонение за мюсюлмани от целия Балкански полуостров. Самото село взело името Бали Ефенди, което носило до Освобождението. През 1881 г. то било преименувано в Княжево в чест на княз Александър Батенберг.

Повече за експозицията ТУК