Ексцентрична сватба на велосипеди в Княжево през 1906 година

Сватба отпреди век

Госпожица Софийка Маркова и господин Никола Пецев се венчават на 24 април 1906 г. на велосипеди. Попът, кумовете и роднините също яхват возила. След невиждания дотогава сватбен ритуал гостите и младоженците правят и сватбено пътешествие от Княжево до Владая.